Школа по астрология

astrology-signs

Калоян Петров е възпитаник на един от най-старите и авторитетни Колежи по Астрология в Европа: Faculty of Astrological Studies – London. Преподава астрология в София от 1996г. Завършва СУ „Кл.Охридски“, специалност История и защитава Докторат отново там през 1998г.

Астрологията за мен е начин да търся отговор на извечните въпроси за Живота, Смъртта и Любовта. Една мъдрост за човека, която свързва в заедност физическите форми, свойства и явления – човешката душевност – и нашето Себепознание и Себеразвитие. Мостовете на астрологическото познание свързват цялата Слънчева система /това надскача значително съвременната наука/ като физическо проявление, нейното влияние /всъщност отражение/ върху нашата психика, върху мисловния процес и упражняването на воля. Затова има три коренови /основополагащи/ пътя: Психологическа астрология на личността; Медицинска астрология и Холистична /цялостна/ астрология. Съответно можем да ги наречем Астрология на Душата, на Тялото и на Съзнанието. В консултативната си практика отдавна съм се убедил доколко е  ефективна подкрепата, която човек може да получи чрез едно съчетание на Психология и Астрология.

Астрологията ми помага да постигам радост в душата си, вдъхновение от откритите по-същностни цели на живота, да осъзнавам причините за проблемите, да бъда много по-толерантен и да се уча да приемам различното. Общувам с много хора чрез астрологическото познание и повечето от тях стават по-свободни, с по-малко страхове и терзания.

Преподавам Астрология, Астрологическа психология и някои аспекти на академичната и езотерична Философия организирани в цялостно познание за човека. Основната форма на обучение е редовната, но ако нямате такава възможност има задочен, кореспондентски курс: Първата се провежда в Школата, а втората, включва изпращане на писмени материали един път месечно за всички лекции на посочен адрес.

Школа  по  психологическа  астрология  “Д-р Калоян Петров”

0888 608 661 (по всяко време); 866 31 22 (през седмицата от 8 до 13ч.)

За повече информация: bgastro.hit.bg