Астрологични термини

astrology-terms

Апогей – най-отдалечената до Земята точка от около земната орбита.

Анарета – планета, намираща се в последния градус  на който и да е знак.

Аспект– ъгловото разстояние  между планетите (или между планетите и важна точка в хороскопа).

Асцендент – изгряващият  градус от еклиптиката. (изгряващият знак)  в момента  на раждане на човек или случването на друго събитие. От него започва I дом.

Григориански календар – въведен е от папа Григорий XIII през 1582г.Първият григориански ден в  България е 14.04. 1916. ( в монета   у нас  се използва Юлианският календар).

Гринуичко време –  местното средно време, измервано по Гринуичкия меридиан. Означава се като GMT или UT (универсално време).

Десцендент –  градус от еклиптиката, залязващ в момента и мястото на раждането на човек или  случването  на друго събитие. Това е връх (от него започва) на  VII дом.

Диспозитор – планета, управляваща знака, в който е разположена друга планета или връх  на дом.(например планетата  Марс управлява  Овен и първи дом).

Екзалтация – положение на планетата в зодиакален знак, където силата  й нараства.

Еклиптика – земната орбита около слънцето. Също и пътят на слънцето  върху небесната сфера. (двете определения не си противоречат, второто е сечение на плоскостта  на земната орбита около слънцето и небесната сфера).

Зодиак – астрологичен термин, означаващ пътя на слънцето върху небесната сфера Синоним на еклиптика.

Космограма – небесното разположение на планетите в зодиакалните знаци с начална  точка   – 0 гр.  в Овен.

Лунни възли – точки на пресичане на лунната орбита и плоскостта  на еклиптиката:

  • Северен лунен възел-наричан още Глава на  дракона;
  • Южен лунен  възел- Опашка на дракона;

Мидпункт –  средното разстояние  между две планети.

Поправка за поясно време – броят часове, които се добавят или изваждат от гринуичкото време, за да се получи локалното местно време.

Равноденствие – това е моментът, в който слънцето пресича небесния екватор.

Орбита – път в пространството, по който се движи небесното тяло.

Перигей – най- близката до Земята  точка от околоземната орбита.

Перихелий – най- близката до слънцето точка от околоземната орбита.

Планета – тяло, движещо се по затворена орбита около звезда.

Фаза на луната –  осветената  част от лунния1 диск, която се вижда на небето.когато тъмната част е към земята  фазата е – 0 или новолуние. Първата и втората четвърт  съответстват  на  фаза- половина. В положение на пълнолуние, фазата  на  Луната е  единица.

Хороскоп – специфичен  чертеж, отразяващ положението на  небесните тела в момента на раждането на  човек или друго събитие. Ориентиран е съобразно мястото на събитието и локалното време спрямо Гринуич.

В следващата тема ще представим 3 таблици онагледяващи основните понятия в Астрологията а именно:

Таблица 1 – ключови думи за всеки зодиакален знак.

Таблица 2 – домовете  и различните им значения.

Таблица 3 – изяви на планетните принципи.