Под каква луна си родена?

the-moon

Вече стъпихме на нея и я снимахме обвита в своя прашен облак.

Древните хора и приписват неограничени възможности. В Индия тя е била всемогъща богиня. През средните векове и Възраждането, тя е имала все още според маговете и алхимиците благоприятно, или неблагоприятно влияние върху здраве, настроение, психика, чувства, По-важно – тя присъства при ражданията, определяйки според положението си на небето протичането на човешките съдби. Кой би се осмелил да каже, че няколко века са били достатъчни да унищожат тази хилядолетна власт? Луната със своите нежни и студени лъчи продължава сигурно да моделира нашия живот и характер. Съдете за това сами…

Лунната година не отговаря на календарната. Да се намери каква е била позицията на Луната в деня на раждането изисква няколко пресмятания.

  1. Потърсете в таблица А „епакта“, отговарящ на Вашата година на раждане. Eпакт е поправката, броят дни, които трябва да се прибавят към лунната година, за да се изравни със слънчевата.

В таблица ”А” срещу годината, която търсите се намира епактът, който се добавя към рожденната дата в Слънчевия календар (брои се в графа „ден” за съответния месец). Отметнете съответното число в графа „възраст”. Възможно е да прескочите дори цял месец, ако поправката е голямо число. Числото, намерено от Вас е рожденният Ви ден според Лунния календар.

Например: Ако сте родени през 1938 г. вашият епакт е 29, в 1925 г. вашият епакт е 5 и т.н.

  1. Консултирайтесе с таблица „Б“. Отнася се за един вечен лунен календар. Например за 1938 г. (епакт 29) новите луни са 2.I, 1.II, 2.III, 3.IV, 4.V, и т.н. до 12 XII. Базирайки се на епакта на Вашата година на раждане открийте върху таблица „Б“ новата Луна, която е преди Вашата рождена дата и тази, която я следва и ги отбележете. От отбелязаното място броите назад и стигате до числото 30 включително или ” Предхождощата Ви Нова Луна” от датата на раждане според Лунния календар. Числото, което сте преброили е възрастта на луната в дни, от което намирате съответната четвърт на Луната в таблица „С”.

 

Например: Ако сте на 16 август 1938 г. предхождащата нова Луна е на 24 август, следващата нова Луна е на 23 септември, срещу епакт 29. В какъв ден от лунния цикъл сте роден? Лесно: Тръгвате от новата Луна, която е преди вашата рожденга дата, броите дните от тази на новата Луна  (вкл.)  до тази на вашето раждане (вкл.). Ако сте погледнали за 16 август 1938 г. Вие сте роден на 21-ия ден от лунния цикъл.

  1. Трябва да знаете дали лунният цикъл, в който се намира Вашата рождена дата има 28, 29, или 30 дни. За да пресметнете броите от първия ден на Новата Луна включително, който е преди Вашата рожденна дата до деня на следващата Нова Луна.

 

Например: За лице родено на 16.08.1938г., този цикъл е от 30 дни (от 25.08. вкл. до 23.09. вкл.). То е родено на 21-ия ден от цикъл от 30 дни. След извършването на тази операция трябва да се обърнете към таблица „С“, за да знаете под каква Луна сте роден, за да намерите после в следващите страници вашия лунен хороскоп. По такъв начин дамата от 16 август 1938 г. е родена под пълна луна.

Цикълът 28, 29 или 30 дни се намира като преброите дните на месеца, в който сте поставили кръстче. Ако в месеца има в два слънчеви дни, три лунни, то автоматично сте цикъл 29 дни. Не бързайте! Проверете дали в месеца няма Partirelle (частично), или Totale (пълно) затъмнение. Ако има то Вие сте цикъл 28 дни.

АКО СТЕ РОДЕНИ ПОД НОВАТА ЛУНА: Ентусиасти и предани, без да се влияете от другите

Новата Луна е наивна, неспособна да предвижда, скромна. Всичко това й причинява разочарования. Пълна с нетърпение не претегля „за” и „против”, убедена че „за” ще спечели. Новата Луна преминава през живота със спонтанност и открито сърце, което често води до неприятни последици. Тя не е разговорлива. Би искала да общува с другите, може да държи речи, но не може да поддържа разговор. Има трудности когато се изразява, противоречи си и прави гафове.

И скромността може да спре развитието й. Тя се влияе и е малко нестабилна – има много идеи и често ги променя. Новата Луна е оптимист, емоционална, активна и повърхностна. Не премерва рискове, защото не вярва в опасността. Затова често си „троши главата”. Това не й служи за урок. Просто започва от начало.

Винаги добронамерена с другите и услужлива, често злоупотребяват с нея.

Бързо променя държанието си и лесно се засяга. Новата Луна е идеалист, способна на голяма любов и вярност. Въздига любимия на пиедестал, но ако той падне не му прощава. Сексуалността й не се влияе от морал или религия, а е първична и спонтанна. Новата Луна има отлично здраве. Интелигентността й е универсална. Има вкус към абстракционизъм. В изкуствата повече се изявява в музиката и скулптурата отколкото в поезията. Ако се занимава с политика, ще е непопулярна понеже гафовете и противоречията й ще се смятат за нарочни. Новата Луна е бохем, не се интересува от парите и комфорта.

Очаквайте продължение…