Почва за разсад – как да изберем правилната

почви за разсад, почвени обогатители, субстрати, вермикулит, перлит, кокосов сусбстрат

Когато ще отглеждаме растения, трябва да им осигурим подходящи условия. Различните видове разсади изискват специфични осветеност, почва, влага, хранителни вещества, торове и т.н. Съответно, когато подходим към подбора на следващата почва за разсад, трябва да сме запознати с характеристиката ѝ и как тя въздейства върху дадените растения, които ще сеем на нея.

 

Защо е важно да имаме готова почва за разсад?

Както самите ние имаме нужда от определени вещества, за да живеем, така това е валидно и за растенията. При тях фигурира необходимостта от определени почвени условия, които да осигурят хранителни вещества, минерали, температура, влага и обмен на въздуха. Първите две са важни за цялото растение, докато останалите ще влияят главно върху кореновата система. Както знаем, обаче, кореновата система е съществена за здравето на цялото растение. Съответно, всеки един от тези фактори е от голяма важност.

 

Растенията имат нужда от разнообразни видове органични вещества. Макар че сами си синтезират голяма част от нужните им за живот съставки, други от тях трябва да бъдат допълнително предоставени и това се случва именно чрез почвата. Съответно, нейният избор играе голяма роля при отглеждането на здрави и плодовити растения.

 

Понякога можем да подберем обогатена почва, която дава още повече хранителни вещества и минерали на растението. Освен това в значителна част от случаите може да се налага да приложим препарат за обеззаразяване на почвата. Общо взето, има някои тънкости и специфики при подбора на всички тези материали, които ще разгледаме по-долу.

 

Кои фактори определят каква почва да изберем?

Нашият почвен субстрат ще се влияе от редица фактори. Един от тях е физическата структура на почвата. Дали тя е пясъчна или торфена, дали е градинска пръст, или компостна, дали е плътна, или рехава, колко влага присъства в нея и колко едри или дребни са частиците ѝ…. всичко това определя какви растения ще можете да отглеждате на нея.

 

Освен това е от съществено значение какъв е съставът на почвата. Някои са по-богати на определени хранителни вещества, други – на съвсем различни видове органични съединения. Затова е важно да се запознаем със спецификите на дадената почва за разсад, за да преценим дали подхожда на растенията, които искаме да отглеждаме.

 

Плодовитостта на почвата също има значение, така че ѝ обърнете специфично внимание. Но не забравяйте да помислите и за киселинността, тъй като разнообразните растения имат изисквания за специфично ниво на киселинност. Също валиден фактор е токсичността – тоест, избраната почва трябва да не съдържа токсични продукти, радионуклиди, други токсични вещества и подобни. Съществен елемент е екологичната чистота на подбраната почва.

 

Разбира се, помнете, че всяка от тези характеристики, включително почва за разсад цена, ще зависят от това какви растения ще отглеждате. Всяко растение има специфични изисквания. При някои от тях те са по-малки, при други – високо специализирани. Съответно, първа стъпка при избор на почва за разсад е решаването какво искате да отглеждате върху нея. После проучете какви нужди имат тези растения. Едва след това изберете почвата и преминете към етапите на подготовка на почва за разсад и обеззаразяване на почвата, ако е необходимо.