Какво е И Дзин?

what-is-i-ching

През последните години източните традиции и вярвания навлизат все по-широко у нас а някой от тях предизвикват истински бум. Докато преди 10 години почти никои не знаеше какво е Фън Шуй, сега всяка съвременна жена се консултира с Фън Шуй за подредбата на дома си. В момента започва да става много популярна китайската Книга на промените или И Дзин. Тази нова мания се дължи до голяма степен на възможността чрез тази книга да се правят предсказания за бъдещето.

И Дзин е една от най-старите исторически книги в Китай. Датира от около 3000 години пр. Хр.. Тази книга принадлежи към известните 5 класики в китайската историко-философка литература и е била задължително изучавана от по-висшите касти в Китай. Самият Конфуций прави някои редакторски бележки и обяснения към книгата.

Историята на книгата се проследява около 12 век, когато бива намерена в Европа заедно с основните съчинения на таоизма. Тогава по–популярна става теорията и концепцията на таоизма, а книгата И Дзин е оставена на заден план поради възможността с нея да бъде предсказано бъдещето. Тази й способност е била пренебрегната, защото църквата преследва всякакви учения, които напомнят на магии, пророкувания, вещерство и т.н. Доктриналната същност на И Дзин разделя света на мъжкото и женското начало ИН и ЯН, като Ян е мъжкото, борбеното, светлото начало, а Ин е женското начало, което се символизира от земята и тъмнината. Експлоатираните и известни половинки на едно цяло са всъщност основа в теорията на И Дзин. Взаимодействието между тези две начала, предопределя развитието на съдбата, развитието на душата на всеки един индивид, и развитието на вселената като цяло. Всъщност тези две части на едно цяло се възпроизвеждат във всяко единство и във всяко едно начало всичко около нас и вътре в самите нас би могло да бъде описано и обяснено с динамичното взаимодействие на н Ин и Ян.

Известният психолог Карл Густав Юнг намира обяснение и съставя теорията си за архетиповете въз основа на мъжкото и женското начала. Книгата на промените е изпълнена с богата и сложна символика, типична за източните култури, която не е разгадана напълно и до днес.

И Дзин като същност е философско учение, което се занимава с извисяването на духа, обяснението на вселена и в същото време би могла да бъде използван за гадаене Основната функция на тази книга е да се занимава с промените и с динамиката на живота около нас и така е възможно да осъществява навлизания в бъдещето, чрез гадаенето. Това пророкуване се осъществява като се съставят, т. нар. хексаграми от поредица хвърляния на 3 монети. Хвърляният са 6 на брой, което определя формата хексаграма, като всяко хвърляне има определен смисъл. От първото до третото хвърляне се образува първата триграма на хексаграма, а от 3 до 6 – втората. Тези две групи могат да бъдат разглеждани и поотделно, като първата носи информация за нашето вътрешно състояние, а втората за бъдещето. При хвърлянето на монетите трябва хвърлящият да има ясната и конкретна мисъл за един въпрос, на който не може да бъде отговорно многозначно (например: той харесва ли ме – тук има възможни отговори да и не). Като цяло общият брой на хексаграмите, които могат да се получат е 64. За тях има няколко различни тълкувания от различни автори. За да сте сигурни в значението на хексаграма трябва де се обърнете към специалист. Това е древно и сложно учение и понякога съвкупността от различните символи в двете триграми е неясна.

В някои от следващите броеве ще обясним как точно се образуват хексаграмите и някои основни начини за тълкуването им.