Цикличността в природата

nature-harmony

Запознайте се със законите на природата!

 

Природата винаги повтаря себе си. Натрупания през годините опит позволява да се очертаят и изследват природните закономерности. Познанието за законите и циклите на небесното време ще помогне да бъдат разбрани природните промени свързани със сезоните, климата, времето,  снега и т.н. Сред природните цикли са тези на деня, месеца, годината, както и дванадесет и шестдесет годишните цикли.

Човешкият цикъл

Хората сащо живеят следвайки определена цикличност: спят и са будни, хранят се и ходят до тоалетна.  В нашето тяло постоянно влизат някакви вещества, като същевременно излизат други. Когато цикличноста на тези процеси баде нарушена или те бъдат блокирани, ние ставаме нестабилни. Нашият мозък реагира на цикъла на деня и нощта, активизирайки хипофизната и епифизната жлези, чиято основна функция е секрецията на хормони. Когато опознаем цикличността на нашето собствено тяло инстинктивно ще сме способни да контролираме и неговата функционалност. Трябва да се разбере, че това е инстинкт заложен далбоко в нас и благодарение на него поддържаме крехкото равновесие между циклите.

Енергийният цикъл

Когато Айнщаин представя своята теория за релативността пред широката обществеост, това е просто теория, подложена на сериозна критика. Сега ние знаем, че енергията се превръща в материя и материята в енергия, макар и все още да не е открита вразката мезду квантовата и макро-механиката. Енергията, която набавяме на нашето тяло под формата на калории се трансформира в материя под формата на мазнини и мускули, като те впоследствие се трансформират отново в енергия, за да се осъществи цикъла. Едно нещо е сигурно – без енергия ние сме загубени. Вярва се, че когато настъпи смъртта нашето материално тяло се разпада, но духа продълзава да живее, давайки живот на друга материя.

Моят собствен цикъл

От жизнено важно значение е да се стремим към разбиране на нашия собствен цикъл, както и хармонията между гладуването и преяждането. Това би довело до установяване на контрол върху метаболизма. Когато постигнете това равновесие  вие сами ще усетите тялото си по-жизнено и енергично, здраво и силно. В различни периоди от денонощието се осъществяват процесите на материализация и дематериализация, които са управлявани от вашите инстинкти. През деня, когато тялото има нужда от енергия, за да се осъществяват биологичните ни функции материята се редуцира в енергия под въздействието на симпатиковата нервна система, докато през нощта, когато тялото се нуждае от регенерация доминираща роля има парасимпатиковата нервна система.