Подредба при картите таро

tarot-cards-order

Невъзможно е да говорим за картите Таро, без да споменем думата подредба. Подредбата, това е специфичният начин за полагане на картите, така, че всяка карта да има определено значение за общия отговор. Различните подредби използват различни позиции, както и е възможно броят на нужните карти за една подредба да варира от една – за гледането за деня или за бърз отговор на въпроса – до изключително сложни езотерични подредби, в които е нужна повече от една колода.

Най-често споменаваните в практиката подредби са подредбата с три карти, използвана както за проследяване на тенденции в минало – настояще и – бъдеще, така и за комплексен отговор, където позициите на трите карти не са определени откъм значение, а съставят обща картина по зададения въпрос, и подредбата Келтски кръст, състояща се от 10 карти, която се ползва за по-щателно изследване на дадена ситуация откъм нейните силни и слаби страни, миналото и бъдещото й развитие, участието на външни хора в процеса, надеждите и страховете на питащия. Съществуват множество вариации на известни и не толкова известни подредби, като повечето от тях се използват за въпроси в интимната сфера, тъй като много често питащият се опитва да разбере повече детайли именно за тази част от живота си, и подредбите отговарят на това му изискване, като стават, съответно, по-сложни, използват се повече карти, а понякога и самата форма и последователност, в която се полагат, се усложнява, за да могат да бъдат извадени така нужните подробности.

В най-общи линии, въпреки че чрез картите може да бъде зададен на практика всеки въпрос, в подредбите се акцентира върху позиции, отговарящи на въпроси като – кое пречи в тази ситуация, кое помага, карта за съвет, карти, описващи вътрешното състояние на партньорите, карти, описващи желанията им от другия във връзката. Може да се правят подредби и по въпроса за това кога дадена личност ще срещне любовта, какво трябва да направи, за да я привлече, с какво греши във връзките си и с какво е ценна в тях. Всяка позиция е условно определена и служи за улеснение в процеса на гадаенето – съчетават се значенията на самата карта и позицията, в която е попаднала. Когато човек се среща за първи път с Тарото и, съответно, с таролог, е добре да се започне от по-общи подредби, подредби, касаещи живота му като цяло, нагласите му, за да може да се тръгне оттам към подробностите, но обратното също не е проблем.

Всичко в процеса на гадаенето е строго индивидуално и обвързано с психологическия подход, впрочем, теза, най-често свързвана с изключителния психолог Карл Юнг. Без такъв поглед към психиката на питащия резултатът често може да бъде незадоволителен, но избор на таролога е за какво ще използва картите, като инструмент за какво и доколко ще пожелае да навлезе по-дълбоко във въпроса.