Тематичната насоченост на списанието е в области, засягащи козметика, здраве, спорт, мода, астрология, кулинария. Списание "Пудриера" разполага с форум, който е специфично насочен към дамската аудитория. Списание Пудриера генерира над 50 000 показвания на реклами за ден и над 1 200 000 за месец.

Списанието се посещава основно от дами на възраст от 14 до 35 години, като възрастовия профил на аудиторията е разпределен така: 14-19 години - 14,32%; 20-25 години - 31,69%; 26-29 години - 21,13%; 30-35 години - 15,02%.

Според проучване на сп. Пудриера 61% от читателките на списанието са със завършено средно, средно-специално или висше образование, а около 27% от читателките са още ученички. Според проучане на мнението на аудиторията, около 64% от дамите посещаващи списание Пудриера, купуват козметика между един и два пъти в месеца. Над две трети от читателките на списанието са склонни да пробват нови продукти.

Позиция Размер Гарантиран брой
показвания за ден
Цена за 1000
показвания
Рекламен банер (Всички страници)
728x90
40 000
2.00 лв.
Рекламен банер (Всички страници)
160x600
40 000
3.00 лв.
Текстова хипервръзка
-
20 000
1.00 лв.
Рекламно съобщение (Press release) - 100 лв.
Анкети, игри и др. - по договаряне

Рекламен пакет

Пакетът е идеална възможност за производителите на козметика, пафюмерия и фирмите, предлагащи услуги, чиято целева група са жените на възраст между 20 и 35 години. Комуникационните канали в микса са няколко, което допринася за ефекта на рекламната кампания.

Рекламния пакет включва:

  1. Показване на логото на рекламодателя в главата на всяка страница на Списание Пудриера в рамките на кампанията.
  2. Публикуване на рекламни съобщения в определени категории на Списание Пудриера.
  3. Публикуване на хоризонтален банер с размер 728x90 и вертикален с размер 160x600 (на ротация).

Цена за месец: 3000 лвЗа контакт: [email protected]